Sepet
AYNI GÜN KARGO & HIZLI TESLİMAT 150 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BEDAVA! SEÇİLİ ÜRÜNLERDE ÖZEL İNDİRİMLER!
ANLAŞMALI KARGO İLE HIZLI GÖNDERİM MAĞAZAMIZDAN SATIN ALMA İMKANI TOPTAN TEKLİF UYGUN FİYAT FIRSATI!
KAPIDA ÖDEME & KREDİ KARTI SEÇENEĞİ 150 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BEDAVA! ÜCRETSİZ KARGO FIRSATI YAKALA!

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

“Alıcı” ; (Sözleşmede bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır.)

Ad – Soyad:

Adres:

“Satıcı” ; (Sözleşmede bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır.)

Ad – Soyad:

Adres:

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle “Alıcı”, söz konusu siparişi ve mağazamızdan satın aldığı ürünü onayladığı takdirde ürün bedelini, 3 adet üzerindeki ( ilk 3 adet ücretsiz olacak şekilde) hediye paketi, tahsilat ücreti ve oluştuğu durumlarda kargo ücretini, faturada belirtilen vergi gibi ek ücretleri ödeme konusunda sorumlu olduğunu ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. Tanımlar

İş bu sözleşmenin uygulamasında ve yorumlanmasında aşağıda yer alan terimler karşılarında bulunan yazılı açıklamalar ile ifade edileceklerdir.

Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2017/29188),

Hizmet: Bir ücret ya da menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

Satıcı: Ticari veya mesleki hizmetler karşılığında Alıcıya veya tüketiciye mal sunan veya sunan işletme ya da kişi adına hareket eden kişi,

Alıcı: Bir mal ve hizmeti ticari amaç gütmeden ve mesleki faaliyet amacı olmadan edinen, kullanan ya da hizmetten veya maldan faydalanan gerçek kişi ya da tüzel kişiyi,

Site: Satıcıya ait olan, ürün alımının ve bilgi aktarımının gerçekleştiği web sitesini,

Sipariş Veren: Bir mal veya hizmeti, Satıcıya ait bir site üzerinden sipariş eden, talep eden gerçek ve tüzel kişiyi,

Taraflar: Alıcı ve Satıcı’yı,

Sözleşme: Alıcı ve Satıcı arasında imzalanan ve akdedilen iş bu sözleşmeyi,

Mal: Alışveriş konusu olan ürünü, taşınır eşyayı, elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3. Konu

İş bu sözleşme, Alıcı’nın, Satıcı’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve mağazamızın sitesinde ilan edilen ürün fiyatları satış fiyatı olarak belirlenmiştir. Sitede ilan edilen fiyatlar ve vaatler herhangi bir güncelleme ve değiştirme yapılana dek geçerliliği olan fiyat ve vaatlerdir. Belirli bir süreyi kapsayan ilanlar ise süreli olarak aktarılmakta ve ilan edilen süreye kadar geçerliliği korunmakta, ilan süresi bittiğinde geçerliliğini kaybetmektedir.

4. Satıcı Bilgileri

Unvanı

Adres

Telefon

Faks

E-posta

5. Alıcı Bilgileri

Teslim Edilecek Kişi

Teslimat Adresi

Telefon

Faks

E-posta/kullanıcı adı

6. Sipariş Veren Kişi Bilgileri

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

E-posta/Kullanıcı Adı

7. Sözleşme Konusu Ürün/Ürünler Bilgileri

7.1.

Malın/ürününün/ürünlerin/hizmetin temel özellikleri (miktarı, türü, markası, modeli, rengi, adeti, ağırlığı) Satıcı’nın kendi mağazasının web sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı, ürün hakkında bir kampanya düzenlemiş ise kampanyada aktarılan ürün bilgilerinin tümünü kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya, belirtilen tarihe kadar geçerlidir.

7.2.

Mağazamız tarafından listelenen ve sitede yer alan fiyatlar ürünlerin satış fiyatıdır. Tüm fiyatlar ve vaatler güncelleme ya da değiştirme yapılana dek geçerliliğini sürdürmektedir. Kampanya kapsamında süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süreler içerisinde geçerlidir.

7.3.

Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması                Adet                Birim Fiyatı            Ara Toplam (KDV Dahil)

 

Kargo Tutarı

Toplam:

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek Kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat Tarihi

Teslim Şekli

7.4.

Ürünün sevkiyat giderleri (kargo ücreti) Alıcı tarafından karşılanacaktır.

8. Fatura Bilgileri

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

E-posta/Kullanıcı Adı

Fatura Teslim: Söz konusu ürünün fiyatı hakkında bilgi veren fatura, siparişin adrese teslimi sırasında teslim adresine iletilecektir.

9. Genel Hükümler

9.1.

Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesi üzerinden sipariş verdiği sözleşme konusu ürün hakkında temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat şekli ile ilgili ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini, kabul ve beyan ve taahhüt etmektedir. Alıcı’nın: Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adresi, sipariş hakkında verilmesi gereken temel özellik bilgilerini, ürünlerin vergiler dahil satış fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2.

Sözleşme konusuna alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak mağazamızın internet sitesinde belirtilen ön bilgilendirmeler çerçevesinde vaat edilen süre içerisinde Alıcı’ya ya da Alıcı’nın işaret ettiği adresteki kişiye ya da kuruma teslim edilir. Belirlenen süre içerisinde Alıcı’ya teslim edilmeyen ürün olur ise Alıcı’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3.

Satıcı, sözleşme konusu ürünü siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak eksiksiz, varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzu, işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan ari olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini her daim koruyup yükseltmeyi, işin gerçekleştiği anlarda her türlü özeni ve gerekli dikkati göstermeyi, ihtiyatlı ve ön görülü şekilde hareket etmeyi, kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4.

Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalitede ve aynı fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5.

Satıcı, sözleşme konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesi imkansız hale geldiği durumlarda, sözleşmede taahhüt edilen söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmez ise, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak Alıcı’ya bildireceğini, 14 gün içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6.

Alıcı, sözleşme ile teminat altına alınan söz konusu ürün veya hizmetin teslimatı için iş bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün veya hizmetin bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın söz konusu ürün veya hizmetin teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7.

Alıcı, sözleşeme konusu ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi veya kuruma tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisi olmayan kişiler tarafından haksız kullanımının tespiti sonucunda sözleşmeye konu olan ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmesi halinde, Alıcı sözleşmeye konu olan ürünü 3 gün içerisinde kargo ve nakliye ücreti Satıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.8.

Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden ön görülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşmeye konu olan ürünü belirtilen süre içerisinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, sözleşmeye konu olan ürünün var ise emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkına sahiptir.

Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içerisinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yapmış olduğu ödemeler ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden itibaren 14 gün içinde ilgili banka hesabına iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartı hesabına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinde tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmelerden Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9.  

Satıcının, Alıcı tarafından siteye kayıt formu doldurma sürecinde belirttiği veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adres, sabit telefon, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer iletişim kanalları ile iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Alıcı’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, iş bu sözleşme ile Satıcı’nın yukarıda belirtilen amaç ve faaliyetler kapsamında kendisine ulaşmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.10.

Alıcı, söz konusu mal veya hizmeti almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal ve hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal ve hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal veya hizmetin özenle korunması yükümlülüğü, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal veya hizmet asla kullanılmamalıdır. Fatura Satıcı’ya iade edilmelidir.

9.11.

Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı sahibinin aynı kişi olmaması durumunda veya Alıcı’ya ürünü veya hizmeti tesliminden önce, sipariş esnasında kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı sahibine ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini veya kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğunu ispat eden ilişkili yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın söz konusu belge ve bilgileri temin etme süresine kadar mevzu bahis sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinden karşılanması halinde ise Satıcı, söz konusu siparişi iptal etme hakkına haizdir.

9.12.

Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesine kayıt olurken verdiği kişisel bilgilerin ve diğer bilgilerin gerçek olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı durumlarında uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerinde derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.13. 

 Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlülüklerine uyacağını, riayet edeceğini ve bu hükümlere aykırı davranış sergilemeyeceğini baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi bir durumda, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

9.14.

Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzeninin bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başka kullanıcıların maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, siteye üye olan kullanıcı başka üyelerin hizmetleri kullanmasını önleyici ve zorlayıcı faaliyet ( spam, virus, Truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15.

Satıcı’ya ait internet sitesi üzerinden, Satıcı’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link çıkışı sağlayabilir. Çıkılan bu linkler Alıcı’ya yönlenme kolaylığı sağlaması amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link çıkılan web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16.

İş bu sözleşmede belirtilen maddelerden birini ya da birkaçını ihlal eden üye iş bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; iş bu ihlal sebebiyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Satıcı’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10. Cayma Hakkı

10.1.

Alıcı, mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olmasına karşın, ürünün bizzat kendisine ya da işaret ettiği bir kurum veya kişiye teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı’ya bildirmek şartı ile hiçbir hukuki ve cezai yükümlülüklerin altına girmeden ve hiçbir gerekçe göstermeksizin söz konusu ürünü ret ederek cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi son bulmadan önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir. Alıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

10.2.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanabilmesi için 14 (on dört) günlük süre içerisinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunması ve ürünün iş bu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde;

a) Alıcı tarafından işaret edilen 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İade Faturası kesilmediği takdirde sonuçlanamayacaktır.)

b) İade formu, 

c) İade edilmek istenen ürünlerin kutusu, ambaljı varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam fatura bedelini ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) Alıcı’nın kusurundan kaynaklana bir sebepten ötürü malın değerinde biz azalma olur ise veya iade imkansızlaşır ise Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın uğradığı zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içerisinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi durumunda kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

11. Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

Alıcı’nın isteği ile ya da tamamen kişisel ihtiyaçları için hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan; iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, Alıcı’ya teslim edilmesinin ardından Alıcı tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının Alıcı tarafından açılmış olması halinde Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma Hakkı Süresi kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlamalar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (kartuş, şerit, toner vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

12. Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları

Alıcı aldığı ürün veya hizmetin ödemelerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi gereğince faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu şekilde bir olay yaşanması halinde ilgili banka hukuki yollara başvurabilir. Hukuki süreç nedeniyle doğacak olan masraflar ve vekalet ücreti Alıcı’dan talep edilebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıc’nın uğradığı zarar ve ziyanı ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. Yetkili Mahkeme

İş bu sözleşme kapsamında doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgilendirme aşağıda yapılmıştır.

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (iki bin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000,00 (üç bin) TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 2.000,00 (iki bin) TL ile 3.000,00 (üç bin) TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

14. Yürürlülük

Alıcı, mağazaya ait web sitesi üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde iş bu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde iş bu sözleşmenin sitede Alıcı tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Satıcı

Alıcı

Tarih